Wednesday, 26 August 2015

KAD IMBAS - Kuasai 1000 Perkataan Dalam Masa 50 Jam-Kad Imbas Cepat Membaca Sayangku

Kuasai 1000 Perkataan Dalam Masa 50 Jam-Kad Imbas Cepat Membaca Sayangku

  Kad Imbas Cepat Membaca Sayangku diterbitkan untuk membimbing kanak-kanak dalam menguasai kemahiran mengenal huruf, menyebut suku kata dan membaca dalam masa 50 jam dan kurang.
  Penggunaan 1000 perkataan yang mudah, dibatangkan dan diwarnakan mengikut suku kata adalah untuk memudahkan kanak-kanak menyebut setiap perkataan. Bimbingan daripada ibubapa dan guru secara konsisten adalah penting untuk memastikan sebutan dan bacaan kanak-kanak tepat dan lancar.Pilihan bahan bantu mengajar terbaik dalam proses pengajaran dan pembelajaran demi kecemerlangan pendidikan kanak-kanak...
          Jadikan anak anda setiap hari bertambah bijak dengan Kad Imbas Cepat Membaca Sayangku...

 



 




 


 

No comments:

Post a Comment